ภาษาไทย English

Menu

ปิด

หน้าหลักข้อมูลอันตรกิริยาระหว่างยา
แพ็กซ์โลวิดได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ภายใต้การอนุญาตผลิตภัณฑ์ยาแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์แบบมีเงื่อนไขในสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีการระบาดใหญ่ของโรค

แพ็กซ์โลวิดมีข้อบ่งใช้สำหรับรักษาโรคโควิด-19 ในผู้ป่วยที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปที่ไม่ต้องการออกซิเจนเสริมและเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการลุกลามไปเป็นโรคโควิด-19 ที่มีอาการรุนแรง ภายใต้การอนุญาตผลิตภัณฑ์ยาแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์แบบมีเงื่อนไขในสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีการระบาดใหญ่ของโรค*

เอกสารกำกับยาแพ็กซ์โลวิดภาษาไทย เอกสารกำกับยาแพ็กซ์โลวิดข้อมูลสำหรับผู้ป่วย ข้อมูลอันตรกิริยาระหว่างยา
เอกสารกำกับยาแพ็กซ์โลวิดภาษาไทย

สามารถดูเอกสารกำกับยาฉบับเต็ม

อ่านเพิ่มเติม
เอกสารกำกับยาแพ็กซ์โลวิดข้อมูลสำหรับผู้ป่วย

สามารถดูเอกสารกำกับยาแพ็กซ์โลวิดข้อมูลสำหรับผู้ป่วยฉบับเต็ม

อ่านเพิ่มเติม
ข้อมูลอันตรกิริยาระหว่างยา

This site is intended only for Thailand healthcare professionals. The products discussed in this site may have different product labeling in different countries. The information provided is for educational purposes only.
​​​​​​​
​​​​​​​บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 323
​​​​​​​อาคารยูไนเต็ด เซ็นเตอร์ ชั้น 36 และ 37 ถนนสีลม
​​​​​​​แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ
​​​​​​10500 โทร. 02-761-4555

​​​​​​​Copyright ©2022 Pfizer Inc. All rights reserved PP-PAX-THA-0002
For Thailand Healthcare Professionals

These pages are not intended for patients or for members of the general public.

I confirm that I am a healthcare professional resident in Thailand

If you select 'No', you will be redirected to covid19oralrx.com where you will be able to access reference information on PAXLOVID™ (Nirmatrelvir/ritonavir)

            Yes                       No